Voorschoolse educatie Aap!

Samen met de ontzettend leuke en ondernemende knuffel Aap! leren kinderen spelenderwijs en worden ze alvast een klein beetje voorbereid op het naar school gaan. Aap! is een vrolijk vriendje dat zich op een speelse manier op de sociaal-emotionele, de motorische, de cognitieve en de zintuigelijke ontwikkelingen van kinderen richt. 

voorschoolse educatie aap

Tijdens het eten, verschonen en buiten spelen kunnen er activiteiten worden gedaan. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk.
De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de mij, de kinderen én tussen de kinderen onderling.
Hier leren kinderen veel van.

Ik stuur de ouders bij elk thema een aparte ouderbrief, zodat ouders weten waar we in die periode mee bezig zijn. Thuis kan er dan ook ingespeeld worden op het thema en weet de ouder bijvoorbeeld welke liedjes en versjes het kind heeft geleerd.

De thema’s zijn:

  • Hallo, ik ben Aap!
  • Zomer in je bol
  • In en om het huis
  • Eten en drinken
  • Aap! en de winter
  • Aap! gaat op vakantie
  • Mijn lichaam
  • Aap! gaat naar het circus
  • Aap! op de boerderij
  • Aap! maakt muziek en danst